l
 


                                                 

(DUTCH)    

Full service muziekproductiebedrijf. Het componeren, produceren, arrangeren
En uitgeven van muziekstukken.
Daarnaast het Dj ook (doen) verzorgen van management,
bemiddeling en het geven van advies, in al hetgeen met het vorenstaande verband houd

(ENGLISH)

A full-service music production company.
We specialize in composing, producing, arranging, and publishing music compositions. In addition, we also take care of DJ services, management, mediation, and providing advice, all related to the aforementioned activities